top of page

Doskonałość w produkcji napędzana danymi

Podnieś poziom podejmowania decyzji dzięki zautomatyzowanym raportom i pulpitom nawigacyjnym dostosowanym do potrzeb współczesnych wymagających menedżerów.

Optimize Industrial Processes with Innovative Data Analytics

Wyzwanie
Dostarczanie firmom produkcyjnym systemów do praktycznej i wartościowej analizy danych produkcyjnych.

Dane
Maszyny, pracownicy, logistyka, jakość, konserwacja i sprzęt energetyczny generują ogromne ilości danych. Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP), Systemy Realizacji Produkcji (MES), Systemy Nadzoru i Akwizycji Danych (SCADA), Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Magazynem, Konserwacja oraz Systemy Monitorowania Energii gromadzą terabajty danych na różnych serwerach i bazach danych. Zdarza się jednak, że konieczne jest pozyskanie dodatkowych danych z maszyn, innego sprzętu oraz procesów.

Potrzeba analizy
Właściwa analiza przynosi wymierne korzyści biznesowe. Menedżerowie doświadczają braku solidnych, niezawodnych i w pełni zautomatyzowanych pulpitów nawigacyjnych oraz raportów. Spędzają dużo czasu na ręcznym tworzeniu i ciągłym aktualizowaniu niezbędnych raportów. Wymagane jest rozwiązanie, które zautomatyzuje ten proces i przedstawi dane w sposób umożliwiający menedżerom szybkie zrozumienie wyników analizy oraz podejmowanie świadomych decyzji.

Rozwiązanie: InDriver + Grafana
InAnalytics dostarcza oprogramowanie InDriver, zaprojektowane do automatyzacji przetwarzania danych z różnych źródeł.
Nasze rozwiązanie wykorzystuje Grafana do tworzenia niesamowitych pulpitów nawigacyjnych dla efektywnej wizualizacji danych.

Analityka - najwyższa warstwa systemów przemysłowych

Manufacturing Data Flow

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie analityczne InAnalytics?

Ad Hoc Dashboard - Od pomysłu do gotowych danych w kilka minut

Menedżerowie często mają spontaniczne pomysły na analizę, a czasami te pomysły pojawiają się tuż przed spotkaniem.
Dzięki naszemu rozwiązaniu, przekształcenie tych pomysłów w wartościowe rozwiązanie jest stosunkowo proste.

Kiedy pojawia się potrzeba nowej analizy ad hoc, nie stanowi to problemu. Z podstawową znajomością JavaScript (JS) i SQL możesz łatwo tworzyć lub modyfikować istniejące algorytmy danych. Pozwala to szybko wygenerować gotowe dane dla twojego nowego dashboardu. Twój dashboard może być gotowy, czasami w zaledwie kilka minut. Umożliwia to przekształcenie spontanicznych myśli w wartościowe decyzje oparte na danych.

Easy Customization: Change, Modify, Add New – No Problem.

Manufacturing Excellence Data Driven

Otwarte rozwiązanie

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i raportów wymaga podstawowej znajomości SQL i JavaScript. W przypadku tworzenia nowych analiz masz wybór: możesz skorzystać z usług inżyniera danych z InAnalytics, wykorzystać swój wewnętrzny zespół lub zasoby zewnętrzne.

Praktyczne, wartościowe analizy doceniane przez menedżerów
 

Wspólnie z naszymi klientami tworzymy systemy analityczne, które w czasie rzeczywistym przejrzyście prezentują precyzyjnie zdefiniowane wartości i wskaźniki. Innymi słowy, pulpity nawigacyjne zawierające konkretne dane zamiast sterty bezsensownych wykresów i liczb.

Dane historyczne, dane w czasie rzeczywistym i prognozy danych

InDriver przetwarza dane w czasie rzeczywistym, przechowuje wyniki w bazie danych do analizy danych historycznych oraz oblicza prognozy trendów, dostarczając menedżerom przewidywane wartości i Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI).

Miliony użytkowników korzystają z tych pulpitów nawigacyjnych

Wykorzystanie Grafana do tworzenia, przeglądania i hostowania pulpitów nawigacyjnych zapewnia łatwość obsługi, stabilność, wsparcie i aktualizacje.

Możliwość instalacji systemu w sieci lokalnej lub w chmurze

InDriver, Grafana i serwery SQL mogą być łatwo zainstalowane na komputerach klienta lub serwerach oferowanych w chmurze, takich jak Microsoft Azure, Google Cloud, AWS i innych.

Łatwa obsługa

Podstawowa znajomość SQL i JavaScript może być przydatna dla klientów do tworzenia własnych analiz. Bardziej skomplikowane algorytmy i wizualizacje można powierzyć specjalistom z InAnalytics.

Zwrot z inwestycji (ROI)

Koniec z czasochłonnym i kosztownym wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów IT. Wykorzystanie InDriver i Grafana pozwala na redukcję kosztów wdrożenia nawet o 80% oraz zapewnia niezrównaną elastyczność, umożliwiając analitykom danych wprowadzanie zmian i tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych oraz algorytmów przetwarzania danych.

Wzmocnij swoje procesy produkcyjne oparte na danych z InDriver – wspierając efektywność, elastyczność i opłacalność.

Pomysły na analizy

Lista kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla przemysłu:

1. OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Ogólna efektywność wyposażenia, mierząca dostępność, wydajność i jakość.

2. MTBF (Mean Time Between Failures)
Średni czas między awariami, wskaźnik niezawodności sprzętu.

3. MTTR (Mean Time to Repair)
Średni czas naprawy, określający efektywność napraw.

4. Wskaźnik awaryjności
Liczba awarii na jednostkę czasu, np. na miesiąc.

5. Wskaźnik produkcji na godzinę
Ilość wyprodukowanych jednostek na godzinę pracy.

6. Czas cyklu
Średni czas potrzebny na ukończenie jednego cyklu produkcyjnego.

7. Wskaźnik odpadów
Procent wadliwych produktów w całkowitej produkcji.

8. Koszt produkcji na jednostkę
Koszt wyprodukowania jednej jednostki produktu.

9. Zużycie energii
Zużycie energii na jednostkę produkcji lub na całą produkcję.

10. Czas przestoju
Całkowity czas przestoju maszyn i urządzeń.

11. Poziom zapasów
Ilość zapasów surowców, półproduktów i gotowych produktów.

12. Czas realizacji zamówienia
Czas od złożenia zamówienia przez klienta do dostarczenia produktu.

13. Wskaźnik rotacji pracowników
Procent pracowników odchodzących w określonym czasie.

14. Zadowolenie klientów
Miernik zadowolenia klientów z produktów i usług.

15. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych
Procent wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych.

16. Wskaźnik wypadków przy pracy
Liczba wypadków przy pracy na jednostkę czasu.

17. Wskaźnik jakości produktu
Procent produktów spełniających wymagane standardy jakości.

18. Procent terminowych dostaw
Procent zamówień dostarczonych na czas.

19. Koszt utrzymania
Całkowity koszt konserwacji i naprawy sprzętu.

20. Średni czas przestoju na naprawę
Średni czas, jaki zajmuje naprawa sprzętu po awarii.

Te wskaźniki KPI pomagają w monitorowaniu i poprawie wydajności produkcji, jakości, kosztów oraz zadowolenia klientów w przemyśle.

Analyse Past Forecast Future  Predict in Advance

Wydajność Produkcji

Wolumen produkcji (PV)

Mierzy całkowitą liczbę wyprodukowanych jednostek w danym okresie czasu, istotny dla oceny wydajności produkcji.
PV = TotalManufacturedUnits
na przedział czasu, zmianę, SKU produktu, maszynę, klienta, partię materiału lub komponentu.

Przestoje w produkcji (PD)
Śledzi całkowity czas nieaktywności linii produkcyjnych fabryki, w tym planowane i nieplanowane przestoje.
PD = TotalDowntimePD

Koszty produkcji (PC)
Obejmuje wszystkie koszty związane z produkcją, w tym koszty bezpośrednie (surowce, praca) i koszty pośrednie (czynsz, koszty ogólne).
PC = DirectLaborCost + DirectMaterialCost + OverheadCostsPC
PerUnitCost = PC / PV

Całkowita efektywność wyposażenia (OEE)
Reprezentuje procentowy udział czasu produktywnego w produkcji wysokiej jakości produktów.
OEE = Availability × Performance × Quality
Availability = ActualProductionTime / ScheduledTimeToOperate
Performance = ActualProductionCapacity / FullProductionCapacity
Quality = QualityUnits / AllUnitsProduced

Całkowita efektywność operacji (OOE)
Podobna do OEE, obejmuje czas konserwacji w obliczeniach dostępności.
OOE = Availability × Performance × Quality
Availability = ActualProduction / ScheduledTimeToOperate w tym konserwacja

Całkowita efektywność wyposażenia (TEEP)
Ocenia wykorzystanie w odniesieniu do ciągłej pracy 24/7 przez 365 dni, produkując wysokiej jakości produkty.
TEEP = Availability × Performance × Quality
Availability = ActualProductionTime / TotalTimeFor24x7OperationAvailability

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych (CU)
Mierzy proporcję całkowitej dostępnej zdolności produkcyjnej zakładu, która jest wykorzystywana.
CU = TotalCapacityUsed / TotalAvailableCapacity

Częstotliwość defektów (DD)
Śledzi wadliwe produkty jako procent całkowitej produkcji, wpływając na rentowność i zadowolenie klientów.
DD = NumberOfDefectiveUnits / TotalUnitsProduced

Terminowość dostaw (OTD)
Określa procent produktów dostarczonych klientom na czas.
OTD = OnTimeUnitsDelivered / TotalDeliveredUnits

Pierwsze podejście (FTR)
Mierzy procent produktów wykonanych poprawnie za pierwszym razem.
FTR = TotalGoodUnits / TotalUnitsInProgress

Rotacja zapasów (IT)
Analizuje zużycie zapasów i tempo ich wymiany w określonym okresie.
IT = CostOfGoodsSold(COGS) / AverageInventory

Obroty aktywów (AT)
Mierzy wykorzystanie aktywów do generowania przychodów.
AT = NetSalesAverage / TotalAssetValue

Zwrot z aktywów (ROA)
Wskazuje rentowność firmy w odniesieniu do dostępnych aktywów.
ROA = NetIncome / AverageTotalAssetValue

Koszty utrzymania (MC)
Obejmuje wszystkie wydatki na konserwację i naprawę sprzętu.
MC = TotalMaintenanceCosts / TotalProductsProduced

Przychód na pracownika (RPE)
Mierzy średni przychód generowany na jednego pracownika.
RPE = TotalRevenue / AverageEmployees

Zysk na pracownika (PPE)
Mierzy średni zysk generowany na jednego pracownika.
PPE = NetIncome / AverageEmployees

Osiągnięcia produkcji (PA)
Mierzy zdolność produkcji do osiągnięcia docelowego poziomu produkcji. Im wyższy wynik, tym lepsza wydajność.
PA = ActualProduction / ScheduledProduction

Średni czas przezbrojenia (ACT)
Reprezentuje czas potrzebny na przejście linii produkcyjnej z jednego produktu na inny.
AverageChangeoverTime = TotalTimeToChangeoverProductionLines / NumberOfChangeovers

Efektywność Produkcji

Przepustowość (TP)

Mierzy wolumen wyprodukowanych produktów w określonym przedziale czasowym, przydatny do analizy i porównania wydajności maszyn, linii produkcyjnych lub zakładów.
TP = TotalGoodUnits / SpecifiedTimeFrame

Praca w toku (WIP)
Reprezentuje towary w trakcie produkcji lub oczekujące na ukończenie i sprzedaż, dostarczając wglądu w efektywność wykorzystania materiałów oraz wartość częściowo ukończonych produktów.
WIP = (BeginningWIP + ManufacturingCosts) − CostOfGoodsManufactured

Realizacja harmonogramu (SA)
Porównuje wyprodukowane towary do zaplanowanej produkcji.
SA = ActualProductionOutput / TargetProductionOutput

Wartość odpadu (SMV)
Reprezentuje nadmiar materiału pozostawionego po ukończeniu produktu, często sprzedawany w obecnej formie.
SMV = AmountEarnedOnDisposingScrapMaterial − DisposalCost

Efektywność operacyjna zgodna ze standardem (OSE)
Mierzy rzeczywistą wydajność w stosunku do szacowanych kosztów pracy, szczególnie przydatna do zarządzania kosztami pracy i optymalizacji procesów produkcyjnych.
OSE = ProductsProducedAtOrBelowEstimatedCosts / TotalProductsProduced

Wykorzystanie aktywów (AU)
Bada efektywność wykorzystania aktywów w produkcji, równoważne ze średnim zwrotem z aktywów.
AU = RevenueInGivenPeriod / ((AverageAssetValueAtBeginning + AverageAssetValueAtEnd) / 2)

Rentowność Produkcji

Całkowity koszt produkcji na jednostkę z wyłączeniem materiałów (TMCEM)

Śledzi efektywność, koncentrując się na kosztach pracy i kosztach ogólnych, z wyłączeniem kosztów materiałów.
TMCEM = (TotalManufacturingCosts − CostOfMaterials) / TotalUnitsManufactured

Koszt produkcji jako procent przychodów (MCPR)
Porównuje całkowite koszty produkcji do przychodów, pomagając zidentyfikować potencjalne obszary oszczędności kosztów.
MCPR = TotalManufacturingCosts / OverallRevenue

Zysk operacyjny netto (NOP)
Mierzy rentowność po odjęciu kosztu sprzedanych towarów, kosztów operacyjnych, odsetek i podatków.
NOP = (Revenue − OperatingExpenses) − InterestAndTaxes

Wydajność w przychodach na pracownika (PRE)
Mierzy wydajność za pomocą całkowitych przychodów dla określonego zakładu, jednostki biznesowej lub firmy.
PRE = TotalRevenue / TotalEmployees

Średnia marża jednostkowa (AUCM)
Identyfikuje słabo funkcjonujące linie produktów poprzez ocenę wkładu w zysk na jednostkę.
AUCM = (TotalRevenues − TotalVariableCosts) / TotalVolumeOfProduction

Zwrot z aktywów netto (RONA)
Ocenia procent dochodu netto generowanego przez aktywa firmy, uwzględniając aktywa trwałe i kapitał obrotowy netto.
RONA = NetIncome / (ValueOfFixedAssets + NetWorkingCapital)

Koszt energii na jednostkę (ECU)
Mierzy efektywność energetyczną, obliczając koszt energii na każdą wyprodukowaną jednostkę.
ECU = SumOfAllEnergyCosts / NumberOfUnitsManufactured

Cykl gotówka-do-gotówki (C2CCT)
Określa czas potrzebny na przekształcenie inwestycji w zapasy w przepływy pieniężne ze sprzedaży produktów.
C2CCT = (DaysInventoryOutstanding + DaysSalesOutstanding) − DaysPayablesOutstanding

Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją (EBITDA)
Miernik rentowności operacyjnej, alternatywa dla zysku netto.
EBITDA = NetIncome + Interest + Taxes + Depreciation + Amortization

Prognozowane zapotrzebowanie klientów (PCD)
Wykorzystuje dane historyczne i warunki rynkowe do prognozowania przyszłego zapotrzebowania, wspomagając optymalizację łańcucha dostaw.
ReorderPoint = (DailyUnitsUsed × DaysLeadTime) + SafetyStock

Rotacja pracowników (ET)
Mierzy wskaźnik rotacji, aby ocenić jego wpływ na koszty rekrutacji i szkolenia, podkreślając zaangażowanie pracowników.
ET = NumberOfSeparations / ((NumberOfEmployeesAtStart + NumberOfEmployeesAtEnd) / 2)

Zgodność Produkcyjna

Zgłoszone incydenty zdrowotne i bezpieczeństwa (RHSI)

Rejestruje liczbę zgłoszonych incydentów bezpieczeństwa i zagrożeń do OSHA w określonym przedziale czasowym.
RHSI = Liczba zgłoszonych incydentów / Określony przedział czasowy

Wskaźnik incydentów zdrowotnych i bezpieczeństwa (HSIR)
Mierzy liczbę wypadków przy pracy na 100 pełnoetatowych pracowników w ciągu 12 miesięcy (TCIR).
HSIR = (Liczba odnotowanych urazów i chorób × 200 000) / Całkowita liczba przepracowanych godzin pracowników

Zgłoszone incydenty środowiskowe (REI)
Rejestruje liczbę problemów środowiskowych, które firma musi zgłosić do EPA w określonym przedziale czasowym.
REI = Liczba zgłoszonych incydentów środowiskowych do EPA / Określony przedział czasowy

Liczba zdarzeń niezgodności na rok (NCEY)
Śledzi przypadki, kiedy zakład produkcyjny nie przestrzegał wytycznych, dokumentując czas, przyczynę i rozwiązanie.
NCEY = Liczba zdarzeń niezgodności w ciągu 12 miesięcy

Wskaźnik nieudanych audytów (FAR)
Mierzy, jak często operacje są zgodne ze standardami bezpieczeństwa podczas regularnych audytów bezpieczeństwa.
FAR = Liczba nieudanych audytów / Całkowita liczba przeprowadzonych audytów

Utrzymanie Produkcji

Koszt jednostkowy konserwacji (MUC)

Monitoruje koszty konserwacji sprzętu w odniesieniu do liczby wyprodukowanych jednostek, uwzględniając wszystkie koszty konserwacji i napraw.
MUC = TotalMaintenanceCosts / NumberOfProductsProduced

Średni czas między awariami (MTBF)
Oblicza średni czas między awariami sprzętu, dostarczając informacji o niezawodności zasobów produkcyjnych.
MTBF = OperatingTimeInHours / NumberOfFailures

Średni czas do awarii (MTTF)
Podobne do MTBF, ale dotyczy nieodnawialnych komponentów, które wymagają wymiany po awarii.
MTTF = OperatingTimeInHours / NumberOfFailures

Procent planowanej konserwacji (PMP)
Porównuje planowane godziny konserwacji z całkowitymi godzinami konserwacji, wskazując procent planowanej konserwacji.
PMP = NumberOfPlannedMaintenanceHours / NumberOfTotalMaintenanceHours

Procent planowanych vs. awaryjnych zleceń konserwacyjnych (PPVEMWO)
Porównuje procent planowanych godzin konserwacji do nieplanowanych godzin konserwacji.
PPVEMWO = NumberOfPlannedMaintenanceHours / NumberOfUnplannedMaintenanceHours

Nieplanowane przestoje (UD)
Mierzy całkowity czas, w którym sprzęt jest zaplanowany do pracy, ale nie może działać z powodu problemów z niezawodnością lub sprzętem.
UD = SumOfAllUnscheduledDowntime / TimeFrame

Przestoje w proporcji do czasu pracy (DPTOT)
Wyraża stosunek całkowitego czasu, w którym sprzęt nie działa, do całkowitego czasu pracy sprzętu.
DPTOT = TotalTimeEquipmentIsDown / TotalTimeEquipmentIsInOperation

Uniknięte koszty (AC)
Reprezentuje zaoszczędzone środki dzięki działaniom prewencyjnej konserwacji, zapobiegając kosztownym naprawom i nieplanowanym przestojom.
AC = (AssumedRepairCost + ProductionLosses) − PreventiveMaintenanceCost

Czas konfiguracji maszyny (MST)
Mierzy czas potrzebny na przygotowanie sprzętu do następnej produkcji po zakończeniu serii.
MST = TimeRequiredToPrepareMachineForNextRun

Doświadczenie Klienta

Terminowe dostawy zgodnie z zobowiązaniami (OTDTC)

Mierzy, jak często produkcja spełnia zobowiązania dotyczące dostawy produktów, śledząc wydajność linii produkcyjnych i sukces w realizacji harmonogramów.
OTDTC = Liczba produktów dostarczonych na czas / Całkowita liczba dostarczonych produktów

Czas realizacji zamówienia (LT)
Mierzy całkowity czas potrzebny na dostarczenie zamówienia klientowi po jego złożeniu.
LT = Czas przetwarzania zamówienia + Czas realizacji produkcji + Czas dostawy

Wskaźnik realizacji zamówień klienta (CFR)
Wskazuje, jak dobrze organizacja może zaspokoić popyt konsumentów w danym czasie, śledząc realizację zamówień klientów przez istniejące zapasy produktów.
CFR = Liczba zrealizowanych zamówień / Liczba złożonych zamówień

Wskaźnik zwrotu klientów (CRR)
Monitoruje lojalność i utrzymanie klientów, mierząc procent biznesu pochodzącego od stałych klientów.
CRR = Liczba stałych klientów / Całkowita liczba klientów

Satysfakcja klientów (CS)
Mierzy zadowolenie klientów za pomocą ankiet, szczególnie przy użyciu skali Likerta, aby zrozumieć, jak bardzo klienci są zadowoleni z produktów i usług.
CS = Liczba klientów bardzo lub niezwykle zadowolonych / Całkowita liczba wypełnionych ankiet

Jakość Produkcji

Wydajność

Mierzy całkowitą liczbę wyprodukowanych produktów w porównaniu do wkładu surowców. Nie uwzględnia nieefektywności procesów, takich jak przeróbki czy odpady.
Yield = (Rzeczywista liczba wyprodukowanych produktów / Teoretyczna maksymalna możliwa wydajność na podstawie wkładu surowców)


Wydajność za pierwszym razem (FTY)
Mierzy poziom jakości produktów i reprezentuje liczbę produktów bez wad, które zostały wydane bez konieczności marnotrawnej przeróbki. Używany jako wskaźnik wiodący potencjalnych problemów produkcyjnych.
FTY = Liczba produktów bez wad / Całkowita liczba wyprodukowanych produktów


Procent perfekcyjnych zamówień (POP)
Śledzi liczbę zamówień wysłanych bez incydentów (opóźniona dostawa, uszkodzone produkty, brakujące elementy) jako procent wszystkich zamówień. Ocena zgodności w procesach pozyskiwania zamówień, zarządzania, produkcji i realizacji.
POP = (Procent zamówień dostarczonych na czas) × (Procent kompletnych zamówień) × (Procent zamówień bez uszkodzeń) × (Procent zamówień z dokładną dokumentacją)


Autoryzacje zwrotu towaru (RMA)
Mierzy, jak często klienci są niezadowoleni i żądają/otrzymują zwrot za zwrócone towary.
RMA = Liczba RMA / Liczba dostarczonych zamówień


Wskaźnik odrzucenia przez klientów (CRR)
Mierzy, ile części dostarczonych klientom jest wadliwych, analizując, ile konkretnych części zostało odrzuconych.
CRR = Liczba odrzuconych części / Całkowita liczba części we wszystkich wysłanych produktach


Jakość dostarczanych surowców (SQI)
Bada jakość surowców otrzymywanych w łańcuchu dostaw.
SQI = Liczba surowców o wysokiej jakości / Całkowita liczba przychodzących materiałów


Wskaźnik złomu
Mierzy ilość odrzuconych materiałów podczas produkcji, reprezentując oszczędności kosztów przez bardziej efektywne wykorzystanie surowców.
ScrapRate = Ilość odpadów wyprodukowanych podczas zlecenia produkcyjnego / Całkowity wkład materiałów lub wprowadzonych do procesu

Efektywność Energetyczna

Zużycie (Consumption)

Mierzy całkowite zużycie energii lub zasobów przez zakład produkcyjny w określonym czasie.

Koszt (Cost)
Śledzi całkowity koszt związany z zużyciem energii lub zasobów w określonym czasie.

Prognoza zużycia (Consumption Forecast)
Przewiduje przyszłe zużycie energii lub zasobów na podstawie historycznych danych i bieżących trendów.

Prognoza kosztów (Cost Forecast)
Przewiduje przyszłe koszty związane z zużyciem energii lub zasobów na podstawie historycznych danych i bieżących trendów.

Symulacja kosztów według taryfy (Tariff to Cost Simulation)
Symuluje, jak różne taryfy energetyczne wpłyną na całkowite koszty zużycia energii.

Ochrona przed przeciążeniem (Overcurrent Protection)
Zapewnia, że systemy ochrony przed przeciążeniem działają prawidłowo, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu i awariom.

Zużycie vs. efektywność sprzętu (Consumption vs Equipment Effectiveness)
Analizuje relację między zużyciem energii a efektywnością pracy sprzętu, pomagając w identyfikacji obszarów do optymalizacji.

Wykrywanie wycieków (Leaks Detection)
Śledzi i wykrywa wycieki w systemach energetycznych lub wodnych, aby minimalizować straty i poprawić efektywność.

Contact us today for a swift response, efficient implementation, and a fast track to data-driven success!

Thanks a lot.

bottom of page